Γάμοι, βαπτίσεις, καλλιτεχνικές και κοινωνικές εκδηλώσεις Φωτογράφηση & ψηφιακή βιντεοσκόπηση.

Εκτύπωση από ψηφιακά μέσα: CD, Smart media, Compact Flash, Memory stick, Floppy Disc, Zip εκτυπώσεις σε όλα τα μεγέθη μέχρι και γιγαντοαφίσες.

Εμφάνιση και εκτύπωση φιλμ.

Βιομετρικές φωτογραφίες σε για Ελληνικά διαβατήρια, αστυνομική ταυτότητα και διπλώματα οδήγησης.

Ψηφιακές φωτογραφίες για βιβλιάρια, διαβατήρια αλλοδαπών, αμερικάνικη Visa και πάσης φύσεως έγγραφα.

Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Ρετούς, χρωματισμοί, διορθώσεις, αλλαγή φόντου, απομόνωση ατόμων, διόρθωση κόκκινων ματιών, συνθέσεις.